Selecteer stad

Selecteer uw land in de lijst

120 Kazachstan
167 Kirgizië
147 Rusland
160 Turkije

Land: Kazachstan

Selecteer uw stad:

140 Aktau
132 Aktobe
472 Almaty regio
123 Almaty
137 Atyrau
284 Regio Oost-Kazachstan
470 Zhanaozen
278 Zhezkazgan
280 Zaisan
126 Karaganda
143 Kokshetau
135 Kostanay
138 Кызылорда
124 Noor Sultan
128 Pavlodar
139 Petropavlovsk
146 erts
288 Saryagash
134 gezinnen
281 Talgar
144 Taldykorgan
127 Тараз
141 Темиртау
142 Turkestan
136 Uralsk
133 Ust-Kamenogorsk
125 Shymkent
145 Ekibastuz

Land: Kirgizië

Selecteer uw stad:

168 Бишкек
171 Jalal-Abad
169 Osh
170 Talas
172 Čolponata

Land: Rusland

Selecteer uw stad:

156 Vladivostok
151 Yekaterinburg
150 Kazan
155 Kaliningrad
154 Krasnoyarsk
332 Makhachkala (Dagestan)
148 Moskou
152 Novosibirsk
153 Omsk
158 Samara
149 Sint-Petersburg
159 Ufa
157 Yaroslavl

Land: Turkije

Selecteer uw stad:

162 Alanya
165 Ankara
163 Анталья
164 Бодрум
166 Кемер
161 Стамбул

Openbaar bod

Gebruiksvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen

Wij, de Operators van deze Website, bieden het als een openbare dienst aan onze gebruikers.

Lees de volgende basisregels aandachtig door. Houd er rekening mee dat uw gebruik van de Website uw onvoorwaardelijke overeenkomst vormt om te volgen en gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u (de 'Gebruiker') niet akkoord gaat met deze, gebruik dan niet de Website, geef materialen op de Website of download eventuele materialen van hen.

De Operators behouden zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te actualiseren of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. Uw gebruik van de Website, een dergelijke wijziging, vormt uw onvoorwaardelijke overeenkomst en, Om deze reden ondersteunen wij u.

U kunt websites van derden gebruiken. Deze voorwaarden Privacybeleid, die hierbij als referentie worden opgenomen, bevatten de volledige overeenkomst (de "Overeenkomst") tussen u en de Operators met betrekking tot de Website. Elke rechten worden niet uitdrukkelijk toegekend.

Toegestane en verboden gebruik

U mag de website uitsluitend gebruiken om ideeën te delen en uitwisselen met andere gebruikers. U mag geen gebruik maken van de de Website van toepassing zijnde lokale, provinciale, nationale of internationale wet overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle van toepassing zijnde wetten met betrekking tot antitrust of andere illegale handel of zakelijke praktijken, federale en staat effectenwetgeving en regelgeving uitgevaardigd door de US Securities and Exchange Commission, alle regels van elke nationale of andere effectenbeurs, en alle Amerikaanse wetten, regels en voorschriften voor de uitvoer en wederuitvoer van goederen of technische gegevens.

Je mag niet uploaden of materiaal dat inbreuk maakt of wederrechtelijke toe-eigening van een persoon auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen verzenden of openbaar te maken via de de website alle informatie waarvan de openbaarmaking een schending van een geheimhoudingsplicht u kunt hebben zou vormen.

U mag geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere vormen van schadelijke computercode te uploaden, noch de niet-netwerk of de servers van de website om onredelijke verkeersbelasting of anderszins zich aan gedragingen geacht storend zijn voor de gewone werking van de Website.

U wordt ten strengste verboden te communiceren op of via de Website onwettig, schadelijk, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk, frauduleus, expliciet seksueel, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk materiaal dat gedrag dat een strafbaar feit zou opleveren, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving aanmoedigt.

U zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het opstellen en het gebruik van persoonlijke informatie van andere gebruikers, inclusief adressen, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens die op de Website verschijnen, met het oog op het maken of samenstellen van marketing en / of mailinglijsten verboden en en kan andere gebruikers ongevraagd marketing materialen, of via fax, e-mail of andere technologische middelen.

U bent ook uitdrukkelijk verboden om de persoonlijke gegevens van gebruikers voor derden te verdelen voor marketingdoeleinden. De exploitanten moeten de opstelling van marketing en mailinglijsten achten het gebruik van gebruikers persoonlijke gegevens, het verzenden van ongevraagde marketing materiaal voor de gebruikers, of de verdeling van de gebruikers persoonlijke gegevens aan derden voor marketing doeleinden als een wezenlijke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden gebruiken, en de Operators behouden zich het recht te beëindigen of op te schorten uw toegang tot en gebruik van de Website en op te schorten of uw lidmaatschap in het consortium in te trekken, zonder restitutie van contributie betaald.

De exploitanten merken op dat ongeautoriseerd gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers in verband met ongevraagde marketing. De Operators, de Operators, het recht om te melden, het misbruik van de Gebruikers.

Gebruikersinzendingen

De Operators willen geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u via de Website ontvangen. Elk materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of postt ("Bijdragen") naar de Website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk.

Alle bijdragen aan deze site zijn in licentie gegeven onder de MIT-licentie voor iedereen die deze wil gebruiken, inclusief de Operators.

Als u voor een bedrijf of bij een universiteit werkt, is het waarschijnlijk dat u niet de auteursrechthouder bent van alles wat u maakt, zelfs in uw vrije tijd. Voordat u bijdragen aan deze site, krijgt u schriftelijke toestemming van uw werkgever.

Gebruikers discussie lijsten en forums

De exploitanten kunnen, maar zijn niet verplicht om, op het web, of om het even welke inhoud van dergelijke communicatie te monitoren of te beoordelen. De Operators zullen echter, van, vrijheid, privacy, obsceniteit of anderszins. De exploitanten kunnen om welke reden dan ook inhoud op het internet bewerken of verwijderen.

Gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie

Volgens de stroom van de exploitanten Privacybeleid en de vermelde licentie van deze website.

U gaat ermee akkoord om ware, accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken bij het registreren met de website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze accountinformatie te handhaven en snel te updaten om het waar, nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Als u alle informatie die frauduleus, onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel biedt, of we goede redenen hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie is frauduleus, onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is, behouden wij ons het recht voor op te schorten of te beëindigen Uw account zonder kennisgeving en weigeren.

Als je kijkt naar wat je ziet Als u een account op uw website maakt, kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord vragen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord bij te houden. Als je dit leuk vindt, kun je het niet gebruiken. U hoeft geen anderen of uw account of gebruikers-ID te accepteren. De operatoren zijn onderworpen aan de werkingsregels. Als u geen informatie gebruikt, kunt u de website gebruiken. Bezoek onze site. Privacybeleid.

Indentification

U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van de Operators, agenten, verkopers of leveranciers van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke kosten van rechtsbijstand, die voortvloeit uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de website, inclusief, zonder beperking, uw schending van deze Algemene Voorwaarden, de inbreuk door u of een andere abonnee of gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit.

Beëindiging

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat deze door beide partijen worden beëindigd. Als u niet langer akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden, moet u het gebruik van de Website ophouden. Als u ontevreden bent over de website, de inhoud ervan, of een van deze voorwaarden, bepalingen en beleid, is uw enige rechtsmiddel is om te stoppen met het gebruik van de website. De Operators behouden zich het recht te beëindigen of op te schorten uw toegang tot en gebruik van de website, of delen van de Website, zonder voorafgaande kennisgeving, als we geloven, naar eigen goeddunken, dat een dergelijk gebruik (i) is in strijd met de toepasselijke wetgeving; (ii) schadelijk is voor onze belangen of belangen, met inbegrip van intellectuele eigendom of andere rechten, van een andere persoon of entiteit; of (iii) waar de exploitanten reden hebben om te geloven dat u deze gebruiksvoorwaarden overtreden.

GARANTIEVERSLAG

DE WEBSITE EN BIJBEHORENDE MATERIALEN WORDEN OP EEN «AS IS» en «AS AVAILABLE» BASIS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING de operators ALLE GARANTIES, expliciet of impliciet, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INFRINGEMENTOF intellectuele eigendom. DE OPERATORS STAAN NIET OF GARANTIE DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos; NOR DOE HET exploitanten een verklaring of garantie BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE kunnen worden verkregen. DE OPERATORS STAAN NIET OF ENIGE GARANTIE, expliciet of impliciet, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DE WEBSITE.

In geen geval stelt de exploitanten OF EEN VAN hun agenten, verkopers of AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN INFORMATIE) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, MISBRUIK VAN OF HET NIET de website te gebruiken, ook als de exploitanten hebben GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE DISCLAIMER IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE OVEREENKOMST. BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING.

Begrijpt en aanvaardt dat enig materiaal opgeladen of anders verkregen door het gebruik van de website is op eigen risico EN RISICO EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN BE van de inhoud. De marktdeelnemers moeten NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT, of beweerd te zijn veroorzaakt, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, door de informatie of ideeën die zijn vervat, is voorgesteld of waarnaar wordt verwezen in of getoond worden op de website. Uw deelname aan de website is uitsluitend op eigen risico. Geen advies of informatie, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN DE exploitanten of via de exploitanten, zullen hun WERKNEMERS OF derden geen garantie die niet uitdrukkelijk hierin gemaakt wordt. ERKENT U, DOOR UW GEBRUIK VAN DE DE WEBSITE, DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING. IN GEEN GEVAL EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE, hetzij als onrechtmatige daad, CONTRACT, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, stelt de exploitanten OF EEN VAN hun agenten, verkopers of LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK GEBRUIKER OF ENIGE ANDERE PERSOON VOOR INDIRECTE, SPECIALE , incidentele schade of gevolgschade of schade van enige AARD ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN DE WEBSITE OF gebruiken voor elk BEVEILIGINGSRISICO VERBAND MET DE OVERDRACHT van gevoelige informatie via de website of voor enige informatie verkregen VIA DE WEBSITE, inclusief, zonder beperking, schade wegens gederfde winst, verlies van goodwill, verlies of beschadiging van gegevens, WERKONDERBREKING, nauwkeurigheid van de resultaten, OF DE COMPUTER OF DISFUNCTIONEREN, ZELFS ALS EEN GEVOLMACHTIGDE van de operatoren IS DE HOOGTE VAN OF HAD MOETEN BEKEND VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANTEN VOOR ALLE CLAIMS IN VERBAND MET DE WEBSITE niet meer dan vijf US DOLLAR ($ 5.00). Gebruiker stemt ermee in en erkent dat de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn een essentiële basis van de afspraak en dat de exploitanten, niet zijn nagekomen DE WEBSITE AFWEZIG DERGELIJKE BEPERKING.

Algemeen

De website wordt gehost in de Verenigde Staten. De exploitanten maken geen aansprake dat de inhoud op de website geschikt of kan worden gedownload buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de inhoud is mogelijk niet wettelijk door bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u toegang heeft tot de website van buiten de Verenigde Staten, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw jurisdictie. De bepalingen van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing op deze voorwaarden. Een partij kan de wederpartij slechts schriftelijk op de hoofdvestiging van die partij op de hoogte stellen. Kennisgeving wordt geacht gegeven bij persoonlijke aflevering of fax, of, indien verzonden per aangetekende post met gefrankeerd, 5 werkdagen na de datum van verzending, of, indien verzonden door internationale koerier voldoende gefrankeerd, 7 werkdagen na de datum van mailing. Als een bepaling van kracht is om onafdwingbaar te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in werking, zonder dat daardoor op enige manier wordt getroffen. Voorts komen de partijen ermee akkoord om deze onafdwingbare bepaling te vervangen door de afdwingbare bepaling. Sectie-opdrachten zijn uitsluitend bedoeld als referentie doeleinden en definiëren, beperken, begrijpen of definiëren van de omvang of omvang van deze sectie. Het mislukken van de rechten van de exploitanten met betrekking tot dergelijke inbreuken of latere inbreuken. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Overeenkomst. Eventuele oorzaak van de actie die u mag hebben met betrekking tot uw gebruik van het internet. Deze voorwaarden uiteengezet afspraken en de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de partijen, met betrekking tot het onderwerp. Het ontbreken van een inbreuk op een bepaling van deze Overeenkomst wordt niet uitgelegd als een afstand van enig ander of gevolglijk schending.

Links naar andere materialen

De website kan links bevatten naar sites die eigendom zijn of worden beheerd door onafhankelijke derden. Deze links worden uitsluitend ter beschikking gesteld. We hebben geen controle over dergelijke sites en daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor inhoud. Het feit dat de exploitanten dergelijke verbindingen aanbieden, mogen op geen enkele manier worden uitgelegd als een goedkeuring, machtiging of sponsoring van die site, de inhoud ervan of de daarin genoemde bedrijven of producten, sponsoring, of endossement op de website. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de derden Door sommige sites kan het zijn dat u op de sites van derden bent en u Hierbij onherroepelijk afstand doen van een vordering tegen ons ten aanzien van dergelijke sites.

Kennisgeving van mogelijke inbreuk op auteursrecht

Klik hier voor copyright op deze website. contactpagina ons.

X